Stemhulp voor Amsterdammers

Geef een mening over stellingen en kijk hoe de partijen in de Amsterdamse gemeenteraad over deze onderwerpen hebben gestemd. Aan het eind kan je berekenen met welke partijen je het het vaakst eens bent. Zie ook de disclaimer onderaan de pagina. Daar lees je bijvoorbeeld welke stellingen niet meetellen voor de score en voor welke partijen geen score is berekend.

Disclaimer

Deze test is niet bedoeld als vervanging van zelf nadenken en op onderzoek uitgaan.

De stellingen zijn gebaseerd op voorstellen waarover de Amsterdamse gemeenteraad heeft gestemd en de argumenten voor en tegen die daarbij zijn gebruikt. Uiteraard gaat het om korte samenvattingen die nooit helemaal recht kunnen doen aan de discussie in de raad. Bij de stellingen zijn links opgenomen naar de precieze formulering van het voorstel en, indien beschikbaar, de argumenten tegen het voorstel.

In sommige gevallen zijn er bij de behandeling van een voorstel geen argumenten genoemd om tegen te stemmen. In die gevallen ontbreken de tegenargumenten dan ook bij de betreffende stelling.

Bij de moties over meer ondersteuning voor de gemeenteraad en over camerabeelden heeft FvD volgens de notulen voorgestemd, maar FvD stelt destijds tegen te hebben gestemd.

Stemmen van de Onafhankelijke Raadsfractie (ORF) zijn toegerekend aan JA21. Voor enkele partijen kan geen score worden berekend omdat ze niet de hele periode actief zijn geweest (Democratisch Socialisten Amsterdam, NIDA, FvD, Liberaal Conservatieve Fractie en JA21).

Soms stemmen partijen voor een voorstel waar ze het niet mee eens zijn of andersom, bijvoorbeeld vanwege afspraken in de coalitie. Dit zou een vertekend beeld geven. Daarom zijn alleen stemmingen opgenomen waarover de coalitiepartijen verdeeld hebben gestemd: blijkbaar waren partijen bij deze onderwerpen niet gebonden aan coalitieafspraken.

Naast objectieve criteria hebben ook subjectieve criteria een rol gespeeld bij de selectie van stemmingen waarop de stemwijzer is gebaseerd (namelijk: welke stemmingen geven een interessant beeld van de opvattingen van partijen). Mocht je ontevreden zijn met de selectie van bepaalde stemmingen, dan kan je de betreffende vragen onbeantwoord laten, of hier opzoeken hoe partijen over andere onderwerpen hebben gestemd.

De antwoorden die je invult worden niet opgeslagen. Er wordt straks dus ook niet bekendgemaakt hoeveel mensen welk stemadvies hebben gekregen.

De Stemhulp voor Amsterdammers van vier jaar geleden vind je hier.