Stemhulp gemeenteraadsverkiezing 2018

Geef een mening over stellingen en kijk hoe de partijen in de Amsterdamse gemeenteraad over deze onderwerpen hebben gestemd. Aan het eind kan je berekenen met welke partijen je het het vaakst eens bent. Zie ook de disclaimer onderaan de pagina (op Twitter vroegen verschillende mensen zich af waarom er geen score wordt berekend voor de Partij voor de Dieren; dat wordt in de disclaimer ook toegelicht).

Organiseer de Uitmarkt afwisselend in Zuidoost, Noord en Nieuw-West
Voor: In het centrum van de stad is het al druk genoeg; op deze manier stimuleer je de ontwikkeling van andere delen van de stad. Tegen: Het is niet aan de gemeenteraad maar aan de organisatoren van de Uitmarkt om te bepalen waar deze plaatsvindt.
AchtergrondVoor gestemd: GroenLinks, Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD. Tegen gestemd: CDA, D66.
Geef vervuilende museumbussen een ontheffing van de milieuzone
Voor: Het is wenselijk dat mobiel erfgoed behouden blijft. Tegen: Het is al mogelijk om met steun van de gemeente een schone motor in museumbussen te installeren.
AchtergrondVoor gestemd: CDA, Partij van de Ouderen, PvdA, SP, VVD. Tegen gestemd: D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren.
Maak buurten aardgasvrij en geef buurtbewoners een rol bij het eigendom en beheer van de energievoorziening
Voor: Dit draagt bij aan de transitie naar een circulaire samenleving. Tegen: Onbekend.
AchtergrondVoor gestemd: D66, GroenLinks, Partij van de Ouderen, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, VVD.
Start een experiment waarbij mensen in de bijstand meer ruimte krijgen om iets bij te verdienen zonder extra regels
Voor: Extra regels helpen mensen niet aan een baan. Tegen: Dwang is juist nodig om te zorgen dat mensen aan het werk gaan en dat is goed voor ze.
AchtergrondVoor gestemd: D66, GroenLinks, Partij van de Ouderen, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, VVD.
Schrap de regel voor bed & breakfasts dat de eigenaar zelf de sleutel moet overdragen aan de huurders
Voor: De verplichting leidt tot ongewenste regeldruk. Tegen: Schrappen van de regel leidt tot commercialisering van bed & breakfasts.
AchtergrondVoor gestemd: VVD. Tegen gestemd: CDA, D66, GroenLinks, Partij van de Ouderen, PvdA, SP.
Verwijder de letters IAmsterdam van het Museumplein
Voor: Het symbool van vercommercialisering en individualisering moet verdwijnen van het Museumplein. Tegen: Het wordt door de ondernemers daar gewaardeerd.
AchtergrondVoor gestemd: CDA, GroenLinks, Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren, SP. Tegen gestemd: D66, PvdA, VVD.
Dwing het GVB om iets te doen aan buitensporige beloningen
Voor: Het GVB weigert zich te houden aan het beleid van de gemeente; het voltallige bestuursteam ontvangt een beloning die hoger ligt dan de norm die de raad wenselijk acht. Tegen: Er is gezocht naar een oplossing die zowel voor het GVB als het College aanvaardbaar was en dat is een afbouwperiode van zeven jaar.
AchtergrondVoor gestemd: GroenLinks, Partij van de Ouderen, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, D66, VVD.
Reguleer de taximarkt, onder meer door een maximum aantal vergunningen
Voor: Het aantal taxi’s op straat loopt de spuigaten uit. Het past gewoon niet meer. Tegen: Een maximum is een vorm van overheidsbemoeienis die het probleem niet op zal lossen.
AchtergrondVoor gestemd: GroenLinks, Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, D66, VVD.
Creëer meer fietsparkeerplekken bij de Amstelveenseweg, zonodig ten koste van autoparkeerplekken
Voor: Door de versmalling van de stoep is er te weinig ruimte, wat ook overlast voor voetgangers kan veroorzaken. Tegen: Opheffen van autoparkeerplekken is geen goede zaak.
AchtergrondVoor gestemd: D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, Partij van de Ouderen, VVD.
Streef ernaar dat maximaal 10% van de werknemers van de gemeente een onzeker contract heeft
Voor: Amsterdam heeft relatief veel werknemers met onzekere contracten, dat is niet goed voor de kwaliteit van het werk. Tegen: Je kan je afvragen of het uitvoerbaar en wenselijk is.
AchtergrondVoor gestemd: GroenLinks, Partij van de Ouderen, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, D66, VVD.
Verhoog het aandeel sociale huur bij nieuwbouw Amstelkwartier van 30% naar 40%
Voor: Er is behoefte aan meer sociale huur. Tegen: Voor de diversiteit is het beter om ook dure woningen te bouwen.
AchtergrondVoor gestemd: GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, D66, VVD.
Stop met verkoop en liberalisatie van corporatiewoningen in gebieden waar minder dan 35% sociale huur is
Voor: Voor de mening is het belangrijk het aandeel sociale huurwoningen in deze wijken niet meer te laten dalen. Tegen: We moeten binnen de ring liberaliseren en buiten de ring sociale huurwoningen verkopen.
AchtergrondVoor gestemd: GroenLinks, Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, D66, VVD.
Stel de ondergrens voor de erfpachtcanon niet op 3% maar op 1,6%
Voor: Dit doet meer recht aan het respecteren van bestaande rechten. Tegen: Vooral hotels en kantooreigenaren zullen hiervan profiteren en het gaat ten koste van bijvoorbeeld de zorg of andere sociale voorzieningen.
AchtergrondVoor gestemd: CDA, D66, Partij voor de Dieren, VVD. Tegen gestemd: GroenLinks, Partij van de Ouderen, PvdA, SP.
Sluit geen contracten met thuiszorginstellingen die zich niet aan de cao houden
Voor: Sommige thuiszorginstellingen schalen hun werknemers te laag in voor het werk dat ze doen. Tegen: Als de gemeente een contract opzegt met een thuiszorginstelling die de cao overtreedt komen werknemers misschien op straat te staan.
AchtergrondVoor gestemd: GroenLinks, Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, D66, VVD.
Verbeter de terminale zorg voor Amsterdammers die op sterven liggen
Voor: Door de stijging van het aantal alleenstaande, thuiswonende ouderen is er meer behoefte aan ondersteuning. Tegen: Dit is een taak voor het Rijk, je moet geen verwarring stichten.
AchtergrondVoor gestemd: CDA, GroenLinks, Partij van de Ouderen, PvdA, SP. Tegen gestemd: D66, VVD.
Bied de stadsnomaden een plek waar ze voldoende ruimte hebben
Voor: De toegewezen plek is te klein, er zijn signalen dat ook de politie en brandweer zich daarover zorgen maken. Tegen: Er is genoeg ruimte, ze moeten een beetje inschikken.
AchtergrondVoor gestemd: GroenLinks, Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren, PvdA, SP. Tegen gestemd: CDA, D66, VVD.
Geef de stadsdeelcommissies een buurtbudget
Voor: Zo kunnen ze sneller inspelen op signalen en initiatieven uit de buurt. Tegen: De gemeenteraad gaat over het budget, niet de stadsdeelcommissie.
AchtergrondVoor gestemd: CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP. Tegen gestemd: VVD.
Zorg voor kluisjes waar daklozen hun persoonlijke bezittingen overdag gratis kunnen opbergen
Voor: Daklozen die nog niet weten waar ze de nacht doorbrengen hebben geen plek waar ze hun spullen overdag kunnen achterlaten. Tegen: Je moet daklozen pas ‘belonen’ als ze eerst aan een traject meedoen.
AchtergrondVoor gestemd: CDA, GroenLinks, Partij van de Ouderen, PvdA, SP. Tegen gestemd: D66, VVD.
Geef reclamebedrijven niet zomaar toestemming om in metrostations reclameborden neer te zetten met bewegende beelden
Voor: Reclameborden met bewegende beelden veroorzaken hinder. Tegen: In metrostations is dat geen probleem.
AchtergrondVoor gestemd: CDA, GroenLinks, Partij van de Ouderen, PvdA, SP. Tegen gestemd: D66, VVD.

Disclaimer

Deze test is niet bedoeld als vervanging van zelf nadenken en op onderzoek uitgaan.

De stellingen zijn gebaseerd op voorstellen waarover de Amsterdamse gemeenteraad in 2017 heeft gestemd en de argumenten voor en tegen die daarbij zijn gebruikt. Uiteraard gaat het om korte samenvattingen die nooit helemaal recht kunnen doen aan de discussie in de raad. Bij elke stelling is daarom een link opgenomen naar het verslag van de raadsvergadering waar het onderwerp besproken is (helaas is het huidige raadsinformatiesysteem niet erg gebruiksvriendelijk; klik onder de video op de rode pijltjes om de hele pagina te openen).

De Partij voor de Dieren en de Partij van de Ouderen ontbreken in de uitslag. De reden hiervoor is dat deze partijen niet aan alle stemmingen hebben meegedaan.

Soms stemmen partijen voor een voorstel waar ze het niet mee eens zijn of andersom, bijvoorbeeld vanwege afspraken in de coalitie. Dit zou een vertekend beeld geven. Daarom zijn alleen stemmingen opgenomen waarover de coalitiepartijen verdeeld hebben gestemd: blijkbaar waren partijen bij deze onderwerpen niet gebonden aan coalitieafspraken.

De antwoorden die je invult worden niet opgeslagen. Er wordt straks dus ook niet bekendgemaakt hoeveel mensen welk stemadvies hebben gekregen.

Update 29 januari 2018 - De notulen van de gemeenteraad vermeldden ten onrechte dat de SP tegen de motie over aardgasvrije buurten zou hebben gestemd (zie screenshots hier en hier). In werkelijkheid heeft de SP voor deze motie gestemd, zoals te zien is in de video vanaf ongeveer 5:30. In de stemhulp hierboven is dit inmiddels aangepast.