‘Dienstverlening sociale dienst aan daklozen verbeterd’

14 maart 2018

Door bureaucratie en andere knelpunten ontvangen sommige daklozen ten onrechte geen uitkering, concludeert de GGD in een onderzoek. Volgens de gemeente is er inmiddels ‘een groot aantal ingrijpende verbeteringen gestart voor wat betreft de dienstverlening aan dak- en thuislozen, waaronder de toegang tot bijstand’. Ze ziet echter niets in een registratie om de omvang van het probleem in kaart te brengen.

In 2016 vroeg Femke Roosma (GroenLinks) om onderzoek naar daklozen zonder uitkering, omdat er geen goed beeld was van die groep. Uit het GGD-rapport komen verschillende knelpunten naar voren. Een voorbeeld is de eis om oude bankafschriften te overhandigen: «Veel banken hebben geen kantoor meer om bankafschriften op te vragen en opsturen is niet mogelijk als iemand geen briefadres heeft.»

De sociale dienst heeft een ‘Screeningsbalie Bijzondere doelgroepen’ aan de Jan van Galenstraat. Daar werken veel tijdelijke krachten die zich niet altijd even flexibel opstellen, aldus de GGD. De gemeente heeft inmiddels het functieprofiel voor screeningsmedewerkers verzwaard.

Bij gebrek aan harde cijfers heeft de GGD het aantal daklozen zonder uitkering geschat op basis van aannames en extrapolaties. Dat leidt tot een schatting van 640 personen, maar de gemeente noemt dat aantal ‘onwaarschijnlijk hoog’. De GGD-schatting omvat ‘mensen in een woonhotel, adreshoppers, of kwetsbare mensen die inwonen bij familie of vrienden maar zich daar niet in kunnen schrijven’. De gemeente telt deze mensen niet mee als dakloze.

Volgens de GGD zou een registratie meer inzicht kunnen geven de omvang van de groep daklozen zonder uitkering in Amsterdam. De gemeente neemt deze aanbeveling niet over, met als argument dat dit het probleem niet op zou lossen.

Rapport GGD (pdf), reactie gemeente (pdf).

Bron: nua | Categoriën: Geen