Amsterdam krijgt Engelstalige handelsrechtbank

9 maart 2018

Amsterdam krijgt een handelskamer waar internationale geschillen in het Engels aan de rechter kunnen worden voorgelegd. De Tweede Kamer heeft daar gisteren mee ingestemd. De handelskamer wordt ondergebracht in het gebouw van het gerechtshof aan het IJdok.

Zaken kunnen alleen aan de Engelstalige handelskamer worden voorgelegd als alle betrokken partijen daarmee instemmen. Bovendien moeten ze hogere griffierechten betalen, zodat de voorziening niet ten koste gaat van het beschikbare budget voor de rechtspraak.

Tijdens de voorbereiding van het besluit vroeg D66 zich af of Nederlandse rechters wel voldoende kennis hebben van de Engelse juridische taal. De regering verwacht hier geen problemen: «Binnen de rechtspraak werken voldoende personen die het Engels zeer goed beheersen: (near) native speakers, ervaren arbiters in internationale arbitrages, rechters die als solicitor in Londen werkzaam zijn geweest, alsook rechters die werkzaam zijn geweest bij Angelsaksische advocatenkantoren.»

De nieuwe voorziening is niet helemaal uniek. Bij de rechtbank Noord-Nederland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kan bijvoorbeeld in het Fries geprocedeerd worden. Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba mag naast Nederlands ook Engels en Papiaments gesproken worden.

Bron: nua | Categoriën: Geen