Amsterdammer moet onbespied over straat kunnen

23 februari 2018

Iedereen in Amsterdam moet zich onbespied en anoniem over straat kunnen bewegen. Ook krijgen Amsterdammers zeggenschap over hun persoonsgegevens en gaat de gemeente burgers actief informeren over de gegevens die over ze zijn opgeslagen. Dat staat in het Stedelijk kader verwerken persoonsgegevens, dat deze week voor inspraak is vrijgegeven.

In 2016 hebben Dehlia Timman (D66), Nelly Duijndam (SP) en Werner Toonk (VVD) gevraagd om beleid over de bescherming van persoonsgegevens. Dit is nodig vanwege de nieuwe Europese privacyverordening (AVG), maar ook omdat er steeds meer digitale gegevens worden verzameld over burgers.

Zo gebruikt Amsterdam wifi en telcamera’s om mensen te volgen in het kader van crowd control. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt hier strenge voorwaarden aan: «In de openbare ruimte moeten mensen zich onbespied kunnen bewegen.» Als de verzamelde gegevens naar personen herleidbaar zijn, «zal de gemeente daarover proactief informeren dat er op dat moment gegevens worden verzameld en welke gegevens dit betreft», zo staat in het nieuwe plan.

Uit het plan wordt niet duidelijk of de gemeente inzicht gaat geven in de algoritmes waarmee gegevens worden geanalyseerd om beslissingen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de risicoanalyses waarmee wordt (of werd?) besloten welke bijstandsgerechtigden worden onderworpen aan ingrijpende controles.

Bron: nua | Categoriën: Data, Privacy