Geen generaal pardon woningdelen

8 februari 2018

De gemeente ziet geen aanleiding om de 12.700 adressen waar sprake is van woningdelen in een keer te legaliseren. De fracties van D66 en VVD hadden daar in december om gevraagd. Begin dit jaar zijn de regels aangescherpt waardoor een vergunning voor kamerverhuur nodig is om een woning aan drie of meer personen te verhuren.

De gemeente stelt dat de vergunningplicht van belang is om negatieve gevolgen voor de leefbaarheid tegen te gaan. Bestaande gevallen kunnen gelegaliseerd worden door een vergunning aan te vragen. Verder moet zorgvuldig worden omgegaan met de zittende huurders: «Het college gaat er dan ook van uit [dat] verhuurders zich bij de verhuur van woonruimte aan de relevante wetten houden.»

In mei krijgt de gemeenteraad een evaluatie van het beleid ten aanzien van woningdelen.

Bron (pdf), eerdere discussie.

Bron: nua | Categoriën: Wonen