Vierhonderd Biro’s in Amsterdam

31 januari 2018

Inmiddels rijden er vierhonderd Biro’s rond in Amsterdam, meldt NRC Handelsblad. Zestig procent zou van bedrijven zijn en de rest van particulieren. De miniauto’s, die vooral in Zuid en Centrum voor zouden komen, rijden op fiets- en voetpaden en parkeren gratis op de stoep. De gemeente wil hier iets aan doen, maar dat gaat nog wel even duren.

Naar verwachting zal het aantal Biro’s verder toenemen: «Hoe drukker Amsterdam wordt, hoe meer Biro’s er komen.» De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om de autootjes naar de rijbaan te verplaatsen, net zoals de scooter. Daarbij zou dan een uitzondering gelden voor bestuurders met een mobiliteitsbeperking. Eerder had de gemeente al aangekondigd dat er wordt geprobeerd om een eind te maken aan het parkeren op de stoep.

De Biro’s zijn een moderne variant van de Canta, bedoeld voor ouderen en gehandicapten. «Ik vind het belachelijk dat iemand die gezond van lijf en leden is, een Canta rijdt en die op de stoep kan gooien,» aldus wethouder Pieter Litjens vorig jaar in het Parool.

Raadslid Zeeger Ernsting (GroenLinks) waarschuwde vorig jaar voor het feit dat naast de scooters ook steeds meer Canta’s en Biro’s op het fietspad rijden: «Zo is er sluipenderwijs een grote verplaatsing van gemotoriseerd verkeer van de rijbaan naar de fietspaden en dit is een grote bedreiging voor Amsterdam fietsstad.»

UPDATE 3 februari 2018 - Naar aanleiding van een motie van Ernsting werkt de gemeente aan een notitie over hinderlijk parkeren van motoren, scooters en ‘allerlei Lichte Electrische Voertuigen (LEV’s)’. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan Canta’s en Biro’s. Het is de bedoeling dat de notitie in de eerste helft van dit jaar behandeld wordt in de raadscommissie, zo meldt de gemeente in de Nota van Beantwoording Inspraak en Consultatie Nota Parkeernormen Fiets en Scooter.

Zie ook: waar staan Biro’s op de stoep geparkeerd.

Bron: nua | Categoriën: Centrum, Fiets, Verkeer, Zuid