Voorlopig geen verbod op toeristische paardenkoets

27 januari 2018

De gemeente vindt toeristische paardenkoetsen in het centrum van de stad onwenselijk en wil dat ze op termijn verdwijnen, maar ziet geen mogelijkheid om ze voor april 2019 te verbieden. Wel wil de gemeente een vergunningenplafond instellen zodat er geen nieuwe uitbaters worden toegelaten.

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) heeft in september een initiatiefvoorstel ingediend om de paardenkoetsen te verbieden, bijvoorbeeld door middel van gebiedsverboden zoals die ook gelden voor bierfietsen. Hij maakt zich zorgen over het welzijn van de paarden, die slecht bestand zijn tegen de hoge temperaturen waarbij ze soms moeten werken.

Daarnaast is de veiligheid in het geding. In september 2016 trokken op hol geslagen paarden twee koetsen op de Dam omver. AT5 citeerde een getuige: «Best wel eng zo op de Dam. Er was veel publiek. Fijn dat het goed is afgelopen».

In een reactie op het voorstel van Van Lammeren zegt de gemeente zich ook zorgen te maken. «Paardenkoetsen kunnen gezien hun omvang in combinatie met de beperkte snelheid een belemmering vormen voor de doorstroming van het verkeer en [dat] kan bij drukte leiden tot verkeersonveiligheid».

De gemeente zegt paardenkoetsen niet zomaar te kunnen verbieden. Bierfietsen zijn verboden vanwege ‘baldadig en roekeloos gedrag, openbare dronkenschap en geluidsoverlast’. Er is geen onderzoek gedaan naar het gedrag van de klanten van paardenkoetsen en daarom kunnen die niet op dezelfde grond worden verboden.

Wel hebben de uitbaters van paardenkoetsen een vergunning nodig voor hun standplaats op de Dam. Twee ondernemers hebben zo’n vergunning en die loopt af in april 2019. Die vergunning kan niet tussentijds worden ingetrokken, aldus de gemeente. Wel kan de gemeente besluiten om tussentijds geen nieuwe vergunningen te verlenen.

Het voorstel van Van Lammeren wordt op 7 februari behandeld in de raadscommissie Wonen.

Bron: nua | Categoriën: Centrum, Toerisme