FNV in beroep tegen tewerkstelling zonder loon bij gemeente

10 november 2017

De gemeente Amsterdam heeft een FNV-lid met een minimumuitkering een jaar lang tewerkgesteld bij de Helpdesk zonder loon te betalen. De rechtbank accepteert deze constructie, maar de FNV gaat in beroep, zo meldt de bond in een persbericht.

Onder de noemer ‘participatieplaats’ moest de uitkeringsgerechtigde hetzelfde werk doen als betaalde krachten en regelmatig werden uitzendkrachten ingezet om hetzelfde werk te doen. Ze vroeg meerdere keren om normaal betaald te worden voor haar werk, maar de gemeente weigerde dit en dreigde zelfs met stopzetting van haar uitkering.

Volgens de rechter was de tewerkstelling geen verdringing omdat er sprake was van een vacaturestop. Kitty de Jong, vice-voorzitter van de FNV, noemt dit een ‘absurde redenatie’. «Als er een vacaturestop was, waarom was zij daar dan, om op kosten van de gemeenschap gratis te werken voor de gemeente?»

De FNV schat dat 10.000 tot 40.000 voltijdbanen worden verdrongen doordat uitkeringsgerechtigden worden gedwongen om het werk te doen zonder loon en zonder normale werknemersrechten. De bond wil dat daar een einde aan komt.

Bron: nua | Categoriën: Vakbond, Werk