Le Monde lyrisch over Buiksloterham

26 januari 2018 • nua

De Franse krant Le Monde heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd over de Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Nadat ambitieuze bouwplannen door de crisis niet doorgingen, hebben de huidige bewoners bezit genomen van het gebied. Ze hebben het veranderd in ‘een stedelijk laboratorium waar ze experimenteren met nieuwe vormen van woningbouw, consumptie en het delen van bestaansmiddelen’. »»

Bloembollensector heeft vluchtelingen en jongeren weinig te bieden

24 januari 2018 • nua

Diederik Boomsma (CDA) wil dat statushouders en jongeren aan het werk gaan in de bloembollensector, maar de gemeente concludeert dat dit weinig zin heeft. De laag- en ongeschoolde seizoensarbeid in de sector biedt nauwelijks kansen op opleidingen of uitstroom naar duurzaam werk. In andere sectoren zoals de horeca, zakelijke dienstverlening en de logistiek zijn volgens de gemeente meer mogelijkheden. »»

‘Amsterdam heeft hoogste aandeel Airbnb van Nederland’

24 januari 2018 • nua

Amsterdam is niet alleen de stad met het hoogste absolute aantal Airbnb-listings van Nederland; ook in relatieve termen staat de stad bovenaan. Het aantal listings per inwoner is er hoger dan in Zandvoort, Bergen (N.H.) en Veere, meldt data-analist Nico van Gog op Twitter. »»

Stemwijzer voor Amsterdammers

23 januari 2018 • nua

Nieuws uit Amsterdam heeft een stemwijzer gelanceerd voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. Bezoekers kunnen hun mening geven over 19 onderwerpen waarover de raad het afgelopen jaar heeft gestemd. Vervolgens krijgen ze te zien hoe vaak het stemgedrag van de verschillende partijen overeenkwam met hun eigen standpunt. »»

FNV pleit voor betaalbare huisvesting

23 januari 2018 • nua

De FNV roept kiezers op om sociaal te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. Belangrijke onderwerpen zijn sociaal aanbesteden, uitkeringsgerechtigden niet dwingen om te werken zonder loon, een goede sociale werkvoorziening en betaalbare huisvesting voor alle groepen. Dat zei vice-voorzitter Kitty Jong tijdens een nieuwjaarstoespraak in Amsterdam. »»

Vorige | Artikelen 11-15 | Volgende