Nieuws uit Amsterdam


Opkomstbevordering in stadsdelen

Stadsdeel

Opkomst 2002

Doel 2006

Budget

Stemwijzer

Enkele voorbeelden van activiteiten

Osdorp

46,6

hoger

62.000

ja

Verkiezingsfestival, verkiezingsmobiel, promoteams, internetpolls, cursus leer je stadsdeel kennen

De Baarsjes

43,1

48

45.000

ja

Verkiezingsbijeenkomsten bij maatschappelijke organisaties, inloopochtend voor ouders op basisschool , voorlichting bij taallessen

Zuideramstel

54,6

hoger

40.000

ja

Publieke verantwoordingsbijeenkomst, chatsessies met raadsleden

Oud-Zuid

52,2

geen

40.000

nee

Naast de verkiezingskrant van de gemeente ook een eigen verkiezingskrant

Slotervaart

49,8

60

25.000

ja

Mobiele politieke markten, programvergelijking

Bos en Lommer

37,0

geen

18.000

ja

Cursus invloed stadsdeelpolitiek

Zeeburg

48,7

geen

17.700

ja

Lijsttrekkersdebat, uitslagenavond

Oud-West

49,2

52

17.000

ja

Misschien een sms-service, mini-uitmarkt / stadsdeelspektakel op 4 maart

Geuzenveld

42,9

hoger

15.000

nee

Wellicht een verkiezingsmarkt, Henk Spaan laat van zich horen

Westerpark

43,0

geen

10.000

nee

Debatten, website, programvergelijking

Oost-Watergraafsmeer

49,3

geen

geen

ja

Eigen huis aan huisblad

Zuidoost

40,5

50

geen opgaaf

ja

Jongerendebat, jongerenmanifestatie ‘Battle my Vote’, nauwe samenwerking met de scholen

Noord

43,3

geen

geen opgaaf

ja

Folders over de stemmachine

Centrum

51,8

Gebaseerd op informatie die is binnengekomen tot en met 17 januari 2006. De doelstelling in Oud-West moet nog door de raad worden bekrachtigd. In Zuidoost moet nog besluitvorming plaatsvinden over een aantal activiteiten. Stadsdeel Centrum kon geen gegevens aanleveren. De opkomstcijfers 2002 hebben betrekking op de stadsdeelverkiezingen, bron O+S. Naast de hierboven vermelde activiteiten verspreiden de stadsdelen een verkiezingskrant. De meeste stadsdelen organiseren debatten en een uitslagenavond. Ook bieden de meeste stadsdelen de mogelijkheid om met de stemcomputer te oefenen.