Back to top

Rijke buurten niet altijd groen

Uit landelijke cijfers blijkt dat rijke gemeenten vaak ook groene gemeenten zijn. In Amsterdam is die relatie niet zo duidelijk. Gemiddeld zijn rijke buurten zelfs minder groen, al is dat verband niet statistisch significant. Zo zijn er arme maar groene buurten in Noord, West en Zuidoost. In Centrum zijn er juist rijke buurten met weinig groen.

10 June 2012 |

‘Nationale Recherche onderzoekt Gonggrijp’

Techpionier Rop Gonggrijp schrijft op zijn weblog dat de Nationale Recherche mensen bevraagd over zijn betrokkenheid bij Occupy Amsterdam. Gonggrijp zegt dat hij Occupy simpelweg heeft geholpen met het opzetten van een internetverbinding, mede vanuit zijn sympathie voor Adbusters, de initiatiefnemers van de internationale Occupybeweging.

6 June 2012 |

Iets meer politici bij corporaties

Amsterdam kent het typische verschijnsel dat oud-politici een belangrijke bijdrage leveren aan het toezicht bij woningcorporaties, schreef NUL20 zes jaar geleden. Dat is sindsdien niet veranderd: het aantal commissarissen met een politieke achtergrond is zelfs iets gestegen. In Amsterdam had een grote corporatie in 2010 gemiddeld 1,7 politicus in de raad van commissarissen, tegen 1,1 landelijk.

3 June 2012 |

Friezen digitaliseren kadasterkaart uit 1832

De Fryske Akademy is bezig om een digitale kaart van Amsterdam te maken op basis van de percelen uit het kadaster van 1832. Het is de bedoeling dat deze kaart kan worden gekoppeld aan ander kaartmateriaal en aan gegevens zoals de bevolkingsregisters uit 1851-1853, die tegelijk worden gedigitaliseerd. Aanstaande dinsdag presenteren de onderzoekers hun voorlopige resultaten.

2 June 2012 |

Actie tegen onveilige fietspaaltjes

Elk jaar belanden er 325 fietsers in het ziekenhuis door ongelukken veroorzaakt door fietspaaltjes. De Fietsersbond is begonnen om samen met vrijwilligers alle fietspaaltjes op het Amsterdamse Hoofdnet Fiets te fotograferen en beschrijven. De resultaten zullen worden aangeboden aan de stadsdelen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden om mee te helpen aan het project.

1 June 2012 |

Pages

Subscribe to Nieuws uit Amsterdam RSS