Back to top

Raad moet niet toegeven aan lobby Rijksmuseum

[Door Harry Rijpkema] - In het boek 200 jaar Rijksmuseum (blz. 337) staat dat de directeuren van het Rijksmuseum sinds de twintiger jaren van de 20ste eeuw zonder uitzondering hebben gepleit voor het betrekken van de onderdoorgang bij het museum. Toen het Rijksmuseum werd gebouwd heeft de gemeente Amsterdam besloten dat er een onderdoorgang moest zijn als verkeerstroute van het Centrum naar het toen nieuwe stadsdeel Zuid. De gemeente heeft ondanks de druk van de Rijksmuseumlobby dat besluit staande gehouden. In 2006 stemde stadsdeel Oud Zuid nog unaniem voor de doorgang voor fietsers. Er zijn diverse peilingen geweest die laten zien dat een grote meerderheid van de Amsterdammers voor de fietsroute onder het museum is.

De lobby van de huidige directeur van het Rijksmuseum heeft er echter toe geleid dat het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid en de coalitiepartijen het Rijksmuseum ter wille zijn en de passage van het Rijksmuseum voor fietsers wil afsluiten. Het dagelijks bestuur beweert nu dat uit recent onderzoek zou blijken dat afsluiten van de Passage voor fietsers veiliger is

Het Ruimtelijk Afwegings Kader uit 2005 en het rapport van Marjolein de Lange in opdracht van de Fietsersbond laten zien dat de onderdoorgang voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers belangrijk is. De Afdeling Transport en Planning van TUDelft meent echter in twee en een half kantje als antwoord op de analyse van de Lange aan te tonen dat gedurende 85 drukke dagen de passage gesloten moet worden. Dat vodje kan de prullenbak in. Het wordt gebaseerd op een speculatieve en onrealistische zeer hoge bezoekersaantal. In het verleden stonden er bij drukke dagen ook wel eens rijen in de onderdoorgang, maar dat vormde nooit een probleem. Die rijen zullen bovendien minder lang zijn dan voorheen omdat de opvangscapaciteit in de ontvangstruimte liefst 400 personen is, terwijl in de vooringangen geen ontvangstruimten waren voor de kassa. Hierdoor is de veiligheid juist beter dan voorheen.

In het uitvoerig onderzoek van DTV consultants staat (ik citeer) “Wij achten een kwantitatieve analyse van het ongevalsrisico met als uitkomst het absolute verschil in risico's tussen de varianten niet haalbaar. Daarin speelt mee dat hogere intensiteiten in theorie leiden tot meer potentiële conflicten en dus tot meer ongevallen. In de praktijk geldt echter dat een omgekeerd verband ook mogelijk is.” Toch luidt de conclusie dat de openstelling voor fietsers (een marginale) 5 % onveiliger zou zijn. De Fietsersbond stelt in haar antwoord daarop dat juist afsluiting voor fietsers 25 % onveiliger is.

Het citaat uit het DTV-onderzoek geeft al aan dat het getheoretiseer is. Tijd om het gezonde verstand eens te gebruiken. Natuurlijk weten we dat de kans op conflicten tussen fietsers en voetgangers minder is dan tussen auto’s en fietsers. Dat staat trouwens ook ergens in het DTV-rapport aangegeven. Veel belangrijker is het dat conflicten met auto’s veel ernstiger zijn en meer ernstige kwetsures en zelfs doden opleveren. In de onderdoorgang vallen geen doden, op de Stadhouderskade wel. Fietsers die nu om het Rijksmuseum heen moeten, ervaren dat die route veel onveiliger is dan de onderdoorgang. De uitvoerige beschrijving van het verkeer rond het museum in het DTV-rapport bevestigt dat.

Het is duidelijk dat het veiligheidsargument er ten onrechte is bijgesleept en dat het een leugen is dat onderzoek zou hebben uitgewezen dat fietsers onder het Rijksmuseum tot meer onveiligheid zouden leiden. Het gaat om andere belangen. Het stadsdeelbestuur heeft zijn rug niet recht kunnen houden, werkt mee aan vervalsing van het onderzoek en neemt een zeer ondemocratisch besluit.

Ik raad de commissie aan bij de beraadslaging zich op de bekende feiten te baseren en niet op de lobby van het Rijksmuseum. Een draai van 180 graden sinds het raadsbesluit uit 2006 maakt u zeer ongeloofwaardig.

Harry Rijpkema

15 May 2012 |

Comments

Hoera voor het Rijks

‘Zie eerdere reactie o.a. bij "Afsluiten onderdoorgang Rijksmuseum juist gevaarlijk’
Raad, geef niet toe aan de lobby van de Fietersbond. Het Rijks zo snel mogelijk open. En zwicht niet meer voor de obstructies van enkele fietsfanatici.
De gewone Amsterdamse fietser rijdt rustig om.

Rijksmuseum

Ja, dat waren nog eens tijden dat we onder het Rijksmuseum door konden rijden. Maar die tijden zijn voorbij. Het rijksmuseum is een van de beste kandidaten in de grote rij van gebieden die 'ver-voetgangerd' worden. Vele zullen volgen. Romantiek kan geen grote rol spelen in deze discussie.

Ja, dat waren nog eens tijden!!!

Quote: "Ja, dat waren nog eens tijden".
Ja, toen we Indië nog hadden en een dubbeltje een dubbeltje was en we met de vélocipède onder het Rijks fietste.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.
Maar we hebben er veel moois voor terug: de ADHD-fietser, de IPod-fietser, de mobiel-bellende fietser, de Alleen-Op-De-Wereld fietser en.....de Fietersbondfietser!!!!

Rijksmuseum

En ja, die Pijbes komt over als een arrogante regent; maar hij mag best een toontje lager zingen; hij heeft ons meer dan 10 jaar ons Rijksmuseum onthouden.