Back to top

Nieuwe punten in een oude discussie

[Door Wim Pijbes] - De Passage van het Rijksmuseum is al bijna tien jaar niet meer in gebruik. Hierdoor kunnen veel mensen zich moeilijk een voorstelling maken van de nieuwe situatie. Het Rijksmuseum krijgt regelmatig vragen van Amsterdammers die vertrouwd waren met de oude onderdoorgang en zich nog geen beeld kunnen vormen van de toekomstige Passage. Het bestuur van het Stadsdeel Zuid heeft ingestemd met de keuze om de Passage voor voetgangers te bestemmen (en straatmuzikanten) en fietsers langs het gebouw te leiden. Deze keuze wordt gesteund door tal van instanties en personen, waaronder de ANWB. Vijf redenen geven aan waarom:

1. Nieuwe ingangen
In 2013 heropent het Rijksmuseum als het museum van Nederland. Na een ingrijpende verbouwing ontvangt het Rijksmuseum straks jaarlijks twee miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland, een veelvoud van vroeger. De vier toekomstige ingangen liggen middenin de nieuwe Passage, in de voormalige onderdoorgang. De oude twee ingangen aan de Stadhouderskade vervallen hiermee.

2. Nieuwe omgeving
De verwachte bezoekersstroom (voornamelijk voetgangers) aan de instellingen rond het Museumplein bedraagt straks circa vijf miljoen (!) op jaarbasis en wordt daarmee de drukst bezochte plek van Nederland. Het is van evident belang deze (internationale) voetgangers, veilig en gastvrij te ontvangen. Taxistandplaatsen, invalidenparkeerplaatsen, fiets- en voetgangersstromen worden nu bepaald. Bussen parkeren ondergronds, 600 nieuwe fietsenstallingen verrijzen naast het gebouw. Met de aanstaande heropening van het Stedelijk Museum, met haar nieuwe entree aan het Museumplein, ontstaat met het Concertgebouw, en het dan ook gerenoveerde Van Gogh Museum een culturele concentratie van wereldformaat. Het Museumplein heeft al sinds enige jaren niet meer de centrale verkeersroute door het midden, waardoor alle fietsverkeer ook al sinds jaren om het plein wordt geleid.

3. Veiligheid
Over het, in snelheid en intensiteit toegenomen lokale (brom)fiets, bakfiets- en scooterverkeer heerst in toenemende mate grote maatschappelijke onvrede. Onafhankelijke studies en rapporten, naast persoonlijke ervaringen, tonen aan dat de veiligheid van zowel fietsers als voetgangers de laatste jaren ernstig is verslechterd. Talloze incidenten met toeristen die op hardhandige wijze in aanraking zijn gekomen met (brom)fietsers tonen dit aan. Rapporten over de verkeerstrechter, die de Rijksmuseum Passage verkeerstechnisch gezien is, waarschuwen voor gevaren wanneer in de toekomst fietsers en voetgangers beide gemengd gebruik maken van deze drukke doorgang. Verkeersstudies van o.a. de Technische Universiteit Delft en het SWOV en meest recent het DTV Consultants bepleiten om fietsers en voetgangers te scheiden: voetgangers door de Passage, fietsverkeer links en rechts langs het Rijksmuseum over nieuwe veilige fietspaden.

4. Verbinden
Door de aanpalende gebieden rond het Museumplein, de PC Hooftstraat, het Museum & Fashion District en de galeries rond het Spiegelkwartier bij het geheel te betrekken, ontstaat een aantrekkelijk, hoogwaardig geheel. De Passage verbindt straks de stad op organische wijze met het gebouw en de gratis toegankelijke tuinen, die straks als een ‘groene buitenzaal’ ruimte bieden voor aangenaam en veilig verpozen.

5. Nieuwe allure
De toekomstige Passage vormt een gastvrije galerij en natuurlijke entreehal en kan in de toekomst gebruikt worden voor straatmuzikanten, maar desgewenst ook voor kleinschalige boekenmarkten, modeshows en andere culturele evenementen. Het Rijksmuseum is straks klaar voor de 21e eeuw, open voor iedereen, toegankelijk voor allen. Het gebouw is ingrijpend gerestaureerd, hedendaagse faciliteiten zijn toegevoegd waaronder een vrij toegankelijk Groot Café, aantrekkelijke museumwinkel, een groots Atrium en een prachtige tuin met zonneterras.

Wim Pijbes is hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Vanavond wordt de onderdoorgang van het Rijksmuseum besproken in de deelraad Zuid. Standpunt coalitiefracties hier, reactie Fietsersbond hier.

15 May 2012 |

Comments

Dat zijn dus geen nieuwe punten

Los van dat wij vinden dat de museumstraat als fietsstraat een icoon is van de Nederlandse cultuur, en een prachtig uithangbord van Amsterdam als dé fietsstad van de wereld, wil ik toch ook wel even reageren op de 'nieuwe' argumenten van dhr. Pijbes:

Nieuwe ingangen: klopt, daar is het ontwerp op geoptimaliseerd, geen gat in de vloer, zodat er ruimte bleef voor voet én fiets

Nieuwe omgeving: met die bezoekersaantallen is altijd gerekend, geen probleem. En: als het zo druk is, moet je fietsen niet extra meters laten omrijden en extra bochten laten maken, daar wordt alleen maar drukker van.

Veiligheid: DTV toont aan dat de onveiligheid vooral in de oversteken met Paulus Potterstraat en, vooral, Stadhouderskade zit. Die blijven. In de passage is zo’n beetje de veiligste plek in de omgeving. Ook met fietsen. En juist bij gedwongen omfietsen, móeten de voetgangers alle fietsers kruisen voor ze het museum kunnen bereiken.

Omgeving: (hadden we dat niet al bij 2?): Als je de halve stad erbij gaat betrekken, is de stadhouderskade die daar dwars doorheen loopt, het echte probleem. Verder: wij willen niet door de ‘gratis toegankelijke tuinen voor aangenaam verpozen’ fietsen. Het museum wil toch niet die tuinen verpesten ten gunste van de omleidingsroute voor de fietsers?? We zijn het dus eens :-)

Allure: Klopt. Helemaal eens. Zijn wij ook trots op. Wat heeft dat met deze discussie te maken?

WORDEN DE FIETSERS OM DE TUIN GELEID?

Alle publiekstrekkers staan nu met de rug naar het Museumplein, ook het Concertgebouw nadat hun oude ingang aan het plein vervanging is door de ingang aan de zijkant! Mocht het Stedelijke museum - wie kent het nog? - na zoveel gesloten jaren weer openen, dan is dat het eerste gebouw met een plein ingang!

- Met hun ingangen in de fietstunnel maakte het rijksmuseum een minder gelukkige keuze, het zou hen sieren, dat ook toe te geven.

- Drukte kenmerkt een stad, dus niet echt een rede om alle verkeer te weren. Veel blijkt mogelijk zelfs veel trams door de krappe, drukke Leidsestraat - ook daar lopen toeristen - is dan op een wijds museumplein geen ruimte voor fietsers?

- Het nieuwe DTV rapport stelt duidelijk dat juist de fietstunnel best veiligheid is en ontkracht de Rijksmuseum rapporten daarover. Drukker fietsverkeer maakt het niet noodzakelijk onveiliger, dat ziet iedereen dagelijks op veel plekken in de binnenstad.

- De Rijksfietstunnel verbindt de stad op organische wijze met Zuid, ook voor fietsers.
- Mag een fietsroute geen allure hebben?

Het Rijks verwacht van tijd tot tijd lange wachtrijen voor hun ingang in de fietstunnel. Blijkbaar is zelfs deze jarenlange megaverbouwing niet gelukt een ingang te ontwerpen met een passende logistiek en zijn fietsers het slachtoffer van deze misser.

Inderdaad de Rijksfietsroute "is al bijna tien jaar niet meer in gebruik" juist door de aanzienlijke vertraging van het Rijks. Dat een voormalige wielrijdersbond deze fietsafsluiting wil behouden zegt meer over die bond.
Nu ontstaat de indruk, dat de overheid het Rijks de gelegenheid geeft om sluipendere wijze deze openbare ruimte bij hun museum te trekken.