Back to top

Geen verhuisplicht voor werklozen

Bas van ’t Wout (VVD) pleit in een initiatiefvoorstel voor een verhuisplicht voor werklozen die buiten Amsterdam aan de slag kunnen. Het college stelt echter dat vooral de regionale arbeidsmarkt relevant is voor Amsterdamse werklozen en dat verhuizen dus meestal niet aan de orde zal zijn. Bovendien mogen mensen zelf weten ‘waar ze wonen en hoe ze hun woon-werkverkeer organiseren’.

Wel gaat Amsterdam nauwer samenwerken met de IND om te kijken of de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken van niet-Nederlanders die een uitkering aanvragen. Ook komt er misschien een langere wachttijd voor volwassenen die een uitkering aanvragen. Bij jongeren is nu al sprake van een standaard wachttijd van 4 weken.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van Van ’t Wout aanstaande woensdag.

7 July 2012 |

Comments

Het klopt dat het college de

Het klopt dat het college de verhuisplicht niet overneemt, maar andere onderdelen uit het voorstel worden wel overgenomen.