Back to top

Politie gaat minder snel ingrijpen bij kraakacties

In de toekomst moet er ‘meer tijd voor interne beraadslaging en afstemming met driehoekspartners’ worden genomen voordat de politie besluit om in te grijpen bij kraakacties. Dat meldt burgemeester Eberhard van der Laan in antwoord op raadsvragen van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren naar aanleiding van de ontruiming van een kraakpand aan de Simon Stevinstraat in Oost op 13 mei.

Eerder had de hoofdcommissaris het optreden van de politie al ‘niet professioneel’ genoemd. Momenteel loopt er nog onderzoek naar aanleiding van 11 aangiften en 6 klachten over het politieoptreden. In afwachting van de uitkomst van dat onderzoek wil de burgemeester niet ingaan op het gedrag van individuele agenten.

De politie heeft zelf wel een evaluatie gemaakt van het politieoptreden als geheel. Daaruit blijkt dat de onderlinge communicatie moeizaam verliep, dat sommige agenten de instructies niet goed begrepen en dat de aansturing beter kon. Een politieofficier probeerde zich door een haag van 50 à 60 krakers te wringen om het pand te bekijken. Toen dat niet lukte voelden andere agenten zich genoodzaakt hem met behulp van wapenstokken te ontzetten.

21 July 2012 |