Back to top

Bonnetjes uit Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw-West heeft de verantwoording van de fractiebudgetten over 2011 gepubliceerd. Geen wereldschokkende bedragen, maar wel aardig om te kijken waar de verschillende partijen hun budget aan besteden. De post bijeenkomsten omvat onder meer begeleiding van een fractievergadering (CDA), teambuilding (GroenLinks) en een fractieweekend (PvdA). D66 geeft een groot deel van het budget uit aan een assistent, de VVD relatief veel aan maaltijden en drankjes. Bijna alle partijen geven een substantieel bedrag uit aan bloemen, kransen en linten voor de dodenherdenking.

Het CDA heeft één zetel in de raad, dat verklaart wellicht waarom de kosten per zetel relatief hoog uitvallen. Fractie Spork heeft zich halverwege 2011 van GroenLinks afgesplitst (ondanks de teambuilding) en geen uitgaven opgegeven over 2011. De meeste partijen hebben afgelopen jaar (veel) minder uitgegeven dan het beschikbare budget en de kascommissie stelt dat er sober gebruik is gemaakt van de fractiebudgetten. Vorig jaar hebben SP en Tulpen voor Amsterdam voorgesteld de budgetten te verlagen, maar daar was onvoldoende steun voor in de raad.

12 May 2012 |