Back to top

Veelverdieners worden op subsidie gekort

De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om subsidies te korten van instellingen die excessief hoge salarissen betalen. Voor de zomer komt er een voorstel om de subsidieverordening aan te passen. Dat heeft de gemeente laten weten in reactie op een initiatiefvoorstel van Laurens Ivens (SP).

In februari liet de gemeente weten dat er nieuw beleid wordt ontwikkeld, maar dat er vooralsnog geen actie wordt ondernomen op basis van het huidige beleid ten aanzien van instellingen die subsidie ontvangen en toch de inkomensnorm voor de publieke sector overschrijden.

6 April 2012 |